Nastavení

Zálohování

Uložení uživatelských vytvořených kalibrací

nový-8nový-7

Obnovení

        Při obnově budou všechna data přepsána !!!

nový-8nový-7

Odeslat Diag4tune LOGnový-8nový-7

Comments are closed.