1.2. Konfigurační proces Diag4Bike

KONFIGURACE PROGRAMU DIAG4BIKE

 

Pro správnou funkci programu DIAG4BIKE je potřeba správně nakonfigurovat komunikační rozhraní VCI (Vehicle communication interface).

Pokud nebyla provedena konfigurace, či byla v minulosti předčasně ukončena, po každé, když se spustí program DIAG4BIKE, bude obsluha upozorněna patřičným hlášením.

config3

1/ Zadání způsobu komunikace s PC, doporučeno použít tlačítko „Reset“7/ Výběr tiskárny
2/ Zadání sériového čísla, doporučeno použít tlačítko „Reset“8/ Jméno firmy
3/ Aktualizace firmware, doporučeno použít tlačítko „Reset“9/ Vložení loga uživatele
4/ Tlačítko „Reset“ zajistí vyhledání změn v konfiguraci VCI aautomatické doplnění všech potřebných údajů10/ Analogové měření
5/ Volba jazykové mutace11/ Míry a jednotky
6/ Volba rozlišení obrazovky12/ Potvrzení změn a zavření konfiguračního okna

AUTOMATICKÁ KONFIGURACE VCI POMOCÍ „VCI CONFIGURATION ASSISTANT“

Pokud konfigurujete program na počítači s operačním systémem Windows 7, 8.1, 10 musíte mít administrátorská práva.

Tento program se automaticky spouští ve dvou případech:

a) Pokud NEBYLA provedena konfigurace zařízení VCI (většinou po první instalaci programu).

b) V případě, že „VCI configuration assistant“ zjistí nějaké potíže s konfigurací, např. nesoulad se sériovým číslem, či zastaralá verze firmware, atp. V takovém případě je doporučeno kliknout na tlačítko „Reset“  a vše se automaticky zaktualizuje.

RUČNÍ KONFIGURACE VCI

config-diag

Vlastní konfigurační program se spustí kliknutím na ikonu „diag4bike Configuration“

 

 

SPUŠTĚNÍ „VCI CONFIGURATION ASSISTANT“

Po spuštění programu „VCI configuration assistant“ dojde k revizi všech dostupných informací.

V případě, že informace nebudou dostupné nebo nebude připojeno VCI k počítači, zobrazí se informační okno s požadavkem na propojení komunikačního rozhraní VCI s počítačem.

config-4

Po stisku tlačítka „NEXT“  se již spustí vlastní kontrola a konfigurace VCI, případně se začne vyhledávat požadované zařízeni . Pokud nebude VCI nalezeno, nebo nastane nějaký problém např. výpadek v komunikaci nebo odpojení napájení, zobrazí se informační okno. Po odstranění závady se bude automaticky pokračovat v konfiguraci.

PŘERUŠENÍ „VCI CONFIGURATION ASSISTANT“

V případě, že bude konfigurace VCI předčasně ukončena, např. vypnutím počítače, bude po jeho opětovném zapnutí obsluha upozorněna, že původní konfigurace nebyla dokončena. Diagnostika na vozidle nebude umožněna, dokud nebude řádně dokončená konfigurace VCI.

RESET „VCI CONFIGURATION ASSISTANT“

V případě požadavku o novou konfiguraci např. po výměně VCI, ověření aktuálnosti firmware atp. se použije tlačítko „Reset“

Button video

Comments are closed.