3.2. Cteni pameti chyb

3.2. Čtení paměti chyb 

 

ČTENÍ PAMĚTI CHYB

Čtení paměti chyb probíhá po vybrání této funkce z nabídky činností.
Většina systémů dělí chyby do různých typů, u starších jednotek většinou na:

CHYBY TRVALÉ

takové, které jsou v okamžiku čtení na vozidle přítomny

CHYBY SPORADICKÉ

chyby, které již byly odstraněny a informace o vzniku těchto chyb se dále neobnovují

video do stranky

Comments are closed.