3.3 MAZANI PAMETI CHYB

3.3. Mazání paměti chyb 

Mazání paměti chyb probíhá automaticky po zvolení funkce v nabídce činností. Po ukončení je ohlášen výsledek, tj. zda se podařilo paměť vymazat nebo zda se stále vyskytují trvalé chyby, které z paměti vymazat nelze. Zde je nutno podotknout, že některé systémy uloží vzniklou chybu až po určité době běhu motoru. K vymazání chyby, která již byla odstraněna, dochází u některých systémů automaticky po určitém počtu nastartování a ohřátí motoru.

video do stranky

Comments are closed.