4.1 Základní informace

 4.1. Základní informace

V Toolbox jsou všechny servisní funkce, které je možné na motocyklu provádět. Před prováděním servisních funkcí musíte souhlasit s následujícími body:

  • Použití servisních funkcí vyžaduje znalost předpisu výrobce motocyklu pro jejich použití. Použití funkcí je uvedeno v servisním a nebo diagnostickém manuálu výrobce motocyklu.
  • Pro úspěšné provedení servisních funkcí je nezbytné zajistit stabilní a dostatečné napájení v elektrické instalaci motocyklu.
  • Před prováděním servisních funkcí zkontrolujte vždy stav akumulátoru.
  • V případě, že má akumulátor nízkou kapacitu zajistěte nejprve jeho nabití nebo výměnu.
  • Před prováděním servisních funkcí připojte vždy nabíječ akumulátoru, který je schopen plně pokrýt spotřebu elektrické instalace motocyklu po zapnutí zapalování.
  • Při provádění jednotlivých servisních funkcí dodržujte a provádějte všechny zobrazované pokyny.
  • Nedodržení některého z výše uvedených pokynů může vést k poškození motocyklu nebo ke snížení jeho spolehlivosti v provozu.
  • Vyslovením následujícího souhlasu potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil s výše uvedenými body a přijímám plnou odpovědnost za jejich plnění.

Comments are closed.