automaticke zamykani us model/ostatni

4.9.3. Automatické zamykání

         1. US modely/ další modely

  

FOB

FOB

 

odemceni

  

Všechny modely s TSSM

Modely

Po použití klíče FOB

US

Automatické nastavení zamykání

Nastavení zůstává 

ostatní

Originální nastavení

Comments are closed.