ABS Servisní Datum

Otevřete Toolbox

 

Vyberte BCM customization

 

Vyberte ABS Servisní Datum

 

Potvrďte „Ok“

 

Nastavte požadovaný servisní datum pomocí tlačítek +/- nebo za pomocí klávesnice.

 

 

 

Kliknutím na zelenou šipku změny uložíte.

A potvrdíte „Ok“

Comments are closed.