2.3. Nastavení AFR map

 

 

2.3. Nastavení AFR map

 

 

Ruční nastavení hodnot

 

 

Ikona pro Advanced mode

Advanced mode je nástroj pro úpravu všech dostupných map v tomto režimu. To zahrnuje AFR mapy, VE mapy, pokročilé mapy zapalování a omezovače otáček. Použití Advanced mode pro optimalizaci palivových map je logickým pokračování z VE měření, můžete měřit jak motor (každý  jeho válec) „dýchá“.
Rozšířený režim umožňuje manuálně změnit VE hodnoty, ale není proto žádný důvod, pokud jste je změřili.
Dalším krokem v procesu optimalizace palivových map je nastavení – AFR mapy. AFR mapa určuje cílové hodnoty AFR, které jsou hlavním základem pro systém řídící jednotky. Systém řídící jednotky vypočítá množství vstřikovaného paliva a tudíž aktuální AFR v motoru.

Příklad typické AFR mapy (XL 1200), mapa je vidět na obrázku vlevo. Řídicí jednotka nastaví AFR na základě zpětné vazby od Lambda sond, pokud je hodnota v AFR tabulce 14.6.
Nižší AFR (bohatší směs) je nastaveno pouze pro extrémní režimy (vysoké otáčky a plný plyn, tlak v sání téměř 100 kPa). Hlavním důvodem pro použití bohatší směsi v extrémních režimech je lepší chlazení motoru a částečné zvýšení výkonu (viz. níže). Poměrně bohatá směs je také nastavena v oblasti uzavřené škrticí klapky v celém rozsahu otáček (tlak v sání kolem 20 kPa). A to z důvodu potlačení explozí ve výfuku při deceleraci.
Mezní režimy popsané v předchozím odstavci nejsou zajímavé z hlediska tuningu (není-li naším cílem otravovat souseda nebo jejich psa občasným ohněm z výfuku). Naše oblast zájmu by mělo být docílit nastavení hodnoty AFR na 14,6, tj. Měli bychom se zaměřit na kontrolu směšovacího poměru ve zpětné vazbě lambda senzorů. To je nepochybně nejlepší způsob kontroly z hlediska emisí motoru a více či méně z hlediska spotřeby paliva. Nicméně je zřejmé, že toto není optimální, pokud jde o dosažení točivého momentu a výkonu motoru, které jsou dány následujícími charakteristikami.
Max. twin

Model maximálního točivého momentu motoru V-Twin v závislosti na nastavené AFR.

Tyto charakteristiky ukazují křivky maximálního točivého momentu motoru V-Twin (který byl v rozsahu otáček od 2500 do 3000 min-1) v závislosti na nastavené AFR.  Zelená křivka představuje měření při 100% otevření škrticí klapky. Oranžová křivka představuje model maximálního momentu při kontinuálním přidání plynu na 60%. Černá křivka ukazuje průměrnou hodnotu. Výsledky měření ukazují, že charakteristika točivého momentu může být zvýšena pouze vhodným nastavením AFR.
Další vývoj nás vedl k definování ATAL dynamických AFR map. Tyto nabízené přednastavené mapy jsou šablony AFR map (viz demo film 1). Při zkouškách na silnici, jsme definovali oblast, která je pro použití stabilního režimu cestování s minimálními požadavky na dynamické přechody. V těchto režimech není nutné zvýšit momentové charakteristiky a větší důraz je kladen na ekonomiku provozu. Tudíž optimální emise při chodu motoru.
Tyto režimy se obvykle pohybují v rozmezí vymezeném tlakem v sání až 60 kPa. V tomto případě proto, že je žádoucí udržovat cílový AFR na 14,6, tj. Pro řízení směšovacího poměru pomocí uzavřené smyčky senzorů lambda.
Avšak zcela jiná situace je v oblasti nad 70 kPa, jako je definováno tlakem v sání. Tato oblast představuje dynamické režimy (zrychlení), kde je žádoucí využít potenciál motoru na úkor hospodárnosti provozu. V těchto režimech je potřeba nastavit cílové hodnoty AFR  v rozmezí od 12,5 do 13,5 – viz obrázek níže.
8adv

Příklad (B) typické AFR mapy (XL 1200)

Jak již bylo zmíněno v úvodu tuningu, cílem tuningu je nejen zvýšení výkonové charakteristiky. To také zahrnuje zvýšení pohodlí při jízdě. Dobře známým příkladem je chování XL 1200, Evolution motor s otevřeným sáním a výfukem během jízdy ve městě při rychlosti 50 km / h (30 mph), obvykle na 3. převodový stupeň.Motor v těchto režimech má občasné mezery v chodu, které jsou velmi nepříjemné a někdy můžou dokonce ohrozit bezpečnost jízdy. Po mnoha analýzach jsme došli k závěru, že je to způsobeno nestabilním chováním uzavřené regulační smyčky lambda sondy. Oprava, která výrazně sníží nebo úplně eliminuje negativní projevy motoru Evolution, je nastavení AFR v rozsahu 13.5-14 (v uvedeném režimu ), za účelem vypnutí zpětné vazby lambda sondy. V každém případě je zde dostatek místa pro zkoušky operátora tuningu. Někdy se setkáváme s podobným problémem v případě motorů Twin Cam.
advanced mode cz

Pro příklad (C) AFR mapa (XL 1200)

 

Button video

 

 

Comments are closed.