3.1. VE mereni

3.1.  VE měření

Bench test

1prof

Ikona pro Bench test

ve measurement

                                                                                             

Na začátku operace je zobrazena mapa měření, která ukazuje počet měření v každé buňce mapy. Horní část mapy zobrazuje aktuální měřené hodnoty. Úkolem operátora, který řídí motocykl na stanici a nahrává charakteristiky ze stanice je postupně provést dostatečný počet měření v každé buňce měřicí mapy. Mapa obsahuje neaktivní buňky  (šedé buňky). Tyto buňky nejsou zahrnuty v měření. Oblast aktuálního režimu motoru je jasně zobrazena kurzorem. Minimální počet měření je 7 (světle zelené buňky) a optimální počet je nejméně 15 měření (zelené buňky).
Frekvence sběru dat měření je nastavena na 0,150 sec. Kontrola měření je podobná jako záznam. Proto můžete spustit, pozastavit nebo ukončit nahrávání, (záznam měření). Systém nespustí ukládání měření, dokud motor nedosáhne provozní teploty, nebo opustí stanovený rozsah během měření.
Je-li teplota motoru nižší, než je požadováno, barva čtení je modrá a bliká. Odečet teploty se změní na červenou, když se překročí maximální povolená teplota pro měření. Teplota se měří na válci motoru.
Provozní teplota motoru Evolution (Sportster): 140 – 190 ° C / 284 – 374 ° F Provozní teplota motoru Twin Cam 80 až 140 ° C / 176 – 284 ° F (Dyna, Softail a Touring mod.)
Otáčky motoru mění také svou barvu dynamicky. Změní se na červenou, když otáčky motoru překročí limit měření.
RPM limit = (hodnota omezovače otáček) – 100 min -1
Čas a účinnost měření je určena hlavně zkušeností operátora. Při měření na Smart Power Bench (ATAL produktu – viz dále) trvá celkové VE měření 30 až 60 minut, závisí na struktuře map.
Následující mapy jsou zobrazeny jako výsledek VE měření:
  • Originální VE mapy (přední a zadní válec)
  • Nové (měřené) VE mapy (přední a zadní válec)
  • Rozdíly VE map (přední a zadní válec)
  • AFR mapy měření (kontrolní mapy měří s cílovou hodnotou AFR = 13,5)
  • Mapa ukazuje počet naměřených vzorků
Systém nabídne uložení nových VE map do počítače a do řídící jednotky motocyklu. Měli byste to přijmout, pokud měření neobsahuje zřejmou chybu. Po této operaci máte nové VE mapy uložené v řídící jednotce.
Je třeba zhodnotit rozdíl VE map, poté rozhodnout o dalším postupu. Zda je rozdíl ve VE nižší než 5% můžete dokončit měření a považovat výsledek za konečný. Pokud je rozdíl ve VE větší než 5% je nutné opakovat měření. Nové VE mapy z prvního měření budou používány jako výchozí. Ze zkušeností je obvykle nutné udělat dvě měření k optimálnímu nastavení nových VE map.
Pro měření je možné použít jakýkoli dynamometr. 
at531-4098-al-rampa-35R-webPro zobrazení nejnovějšího letáku, www.diag4bike.eu (com), sekce Harley-Davidson Smart Power Bench – Power Bench pro diagnostiku a tuning motocyklů.
Smart Power Bench má mnohostranné využití. Základní funkce je simulovat odpovídající zátěž jako při jízdě na silnici. Také je ideálním a uživatelsky vhodným nástrojem pro sledování funkcí motoru a jeho příslušenství pod zátěží.
Smart Power Bench má válcem poháněné ventilátory, které se používají pro zatížení a simulaci aerodynamického odporu. Ventilátory jsou také používány jako zdroj chladicího vzduchu pro testovaný motor. Ve většině případů není nutné přídavné chlazení motoru při měření VE map. Tento válec může být úspěšně použit pro měření VE map během Bench testu. Zkušební válec nevyžaduje žádnou kontrolu během měření. Měření se provádí v ustálených a zrychlených režimech, při konstantním otevření škrticí klapky.
Úprava plynu se provádí pomocí (omezovač ovládání škrticí klapky)

nový-9

Omezovač ovládání škrticí klapky

nový-10

Omezovač ovládání škrticí klapky

Silniční test

3prof

Ikona pro silniční test

Před začátkem silniční zkoušky je nutné instalovat na motocykl a mechanicky zabezpečit AFR Tuning monitor s komunikačním rozhraním DIAG4BIKE ™. Po zahájení měření Road testu je komunikační rozhraní nastaveno na režim Road Test. Můžete odpojit USB z PC a zahájit zkušební jízdu..
Cílem je postupně použít každý z jízdních režimů. Přechod mezi režimy by měl být pozvolný. Výsledek a rozsah měření je závislý na operátorovi. Optimální prostředí pro tento test je bezpečný a dostatečný asfaltový povrch ( letiště), nebo silnice s malým provozem.
Zkušený operátor je schopen vyplnit mapy v průběhu jedné hodiny. Celková kapacita paměti na disku pro Road test je 32 hodin, nebo doba po kterou je zapnuté zapalování.
Následující mapy jsou zobrazeny jako výsledek VE měření:
  • Originální VE mapy (přední a zadní válec)
  • Nové (měřené) VE mapy (přední a zadní válec)
  • Rozdíly VE map (přední a zadní válec)
  • AFR mapy měření (kontrolní mapy měří s cílovou hodnotou AFR = 13,5)
  • Mapa ukazuje počet naměřených vzorků
Systém nabídne uložení nových VE map do počítače a do řídící jednotky motocyklu. Měli byste to přijmout, pokud měření neobsahuje zřejmou chybu. Po této operaci máte nové VE mapy uložené v řídící jednotce.
Je třeba zhodnotit rozdíl VE map, poté rozhodnout o dalším postupu. Zda je rozdíl ve VE nižší než 5% můžete dokončit měření a považovat výsledek za konečný. Pokud je rozdíl ve VE větší než 5% je nutné opakovat měření. Nové VE mapy z prvního měření budou používány jako výchozí. Ze zkušeností je obvykle nutné udělat dvě měření k optimálnímu nastavení nových VE map.
 
  VE Analysis test ( AFR monitor test ) 
4prof

Ikona VE Analysis test

Připravovaná funkce, která vám umožní porovnat dvě vybrané VE měření. Při měření VE ve dvou krocích je možné tuto funkci použít, například pro zobrazení konečných rozdílů mezi původním stavem a výsledkem druhého měření.

Button video

Comments are closed.