Lambda sensors test

Připojení

Klikněte na VE Measurement

Vyberte Wideband Lambda sensors test

Přečtete si varovný text

Potvrďte a klikněte na tlačítko Next pro pokračování

Vyčkejte několik minut pro nahřátí lambda

Test širokopásmových lambda sond proběhl

 

Button video

 
Pro příklad:

Přední lambda je dobrá

Zadní lambda sonda pracuje špatně

Button video

Comments are closed.