3.2. Dalsi nastaveni map

3.2. Další nastavení map

Dalším krokem v procesu optimalizace palivových map je nastavení – AFR mapy. AFR mapa určuje cílové hodnoty AFR, které jsou hlavním základem pro systém řídící jednotky. Systém řídící jednotky vypočítá množství vstřikovaného paliva a tudíž aktuální AFR v motoru.
advanced modePříklad typické AFR mapy, mapa je vidět na obrázku vlevo. Řídicí jednotka nastaví AFR na základě zpětné vazby od Lambda sond, pokud je hodnota v AFR tabulce 14.6.
Nižší AFR (bohatší směs) je nastaveno pouze pro extrémní režimy (vysoké otáčky a plný plyn, tlak v sání téměř 100 kPa). Hlavním důvodem pro použití bohatší směsi v extrémních režimech je lepší chlazení motoru a částečné zvýšení výkonu (viz. níže). Poměrně bohatá směs je také nastavena v oblasti uzavřené škrticí klapky v celém rozsahu otáček (tlak v sání kolem 20 kPa). A to z důvodu potlačení explozí ve výfuku při deceleraci. Řídící jednotka udržuje směšovací poměr výrazně přes hranici zapálení, aby směs spolehlivě hořela a zabránilo se jejímu hromadění ve výfuku.
Mezní režimy popsané v předchozím odstavci nejsou zajímavé z hlediska tuningu (není-li naším cílem otravovat souseda nebo jejich psa občasným ohněm z výfuku). Naše oblast zájmu by mělo být docílit nastavení hodnoty AFR na 14,6, tj. Měli bychom se zaměřit na kontrolu směšovacího poměru ve zpětné vazbě lambda senzorů. To je nepochybně nejlepší způsob kontroly z hlediska emisí motoru a více či méně z hlediska spotřeby paliva. Nicméně je zřejmé, že toto není optimální, pokud jde o dosažení točivého momentu a výkonu motoru, které jsou dány následujícími charakteristikami.

max twin

Model maximálního točivého momentu motoru V-Twin v závislosti na nastavené AFR.
Tyto charakteristiky ukazují křivky maximálního točivého momentu motoru V-Twin (který byl v rozsahu otáček od 2500 do 3000 min-1) v závislosti na nastavené AFR.  Zelená křivka představuje měření při 100% otevření škrticí klapky. Oranžová křivka představuje model maximálního momentu při kontinuálním přidání plynu na 60%. Černá křivka ukazuje průměrnou hodnotu. Výsledky měření ukazují, že charakteristika točivého momentu může být zvýšena pouze vhodným nastavením AFR.

Button video

Comments are closed.