3.5. TESTY AKCNICH CLENU

 3.5. TESTY AKČNÍCH ČLENŮ

Řídicí jednotka pomocí akčních členů řídí a ovlivňuje chod motoru i dalších souvisejících komponent. Kontrolu některých prvků je možné provádět za pomoci řídicí jednotky bez demontáže. Výhodou je i skutečnost, že zkoušíme prvek včetně kabeláže a konektorových spojů na vozidle. Rozsah prvků, které lze takto zkoušet, je určen schopnostmi řídicí jednotky použitého systému a samo-zřejmě také výbavou vozidla.
Vlastní test probíhá v principu tak, že řídicí jednotka dává testovanému akčnímu členu pokyny k činnosti a zároveň je sledována aktivita prvku. Výsledek pak může přímo řídicí jednotka zpětně měřit a zobrazovat nebo je nutná součinnost mechanika, který buď svými smysly (slyšitelný klapot při otevírání ventilů či spínání relé, tryskající palivo při spínání vstřikovacího ventilu apod.) nebo pomocí měřicích přístrojů zjišťuje skutečnou aktivitu prvku. V případě správné funkce členu máme jistotu, že prvek i kabeláž jsou v pořádku, v opačném případě je dále třeba hledat příčinu závady.
Většinu testů je třeba provádět při stojícím motoru, některé při stojícím i při běžícím motoru a pro některé je běh motoru podmínkou. Vozidlo by mělo být v klidu a mělo by být zajištěno proti samovolnému rozjetí. Přístroj reaguje na odpovědi z řídicí jednotky a případě potřeby upozorní obsluhu na nutnost příslušného zásahu. Obecně lze říci, že trvání testu je časově omezeno – v některých případech je konec testu reakcí na odpověď řídicí jednotky, jindy jej lze buď přerušit stiskem klávesy pro návrat nebo jej přístroj ukončí automaticky po jisté době (přibližně do 30 s – záleží na konkrétním testu a systému).

Nabízené funkce se mohou lišit podle typu řídící jednotky

         Seznam funkcí aktivní diagnostika pro verzi Diag4Bike 20.3
ECM
IAC Stepper
Active Exhaust Control
Air Cleaner Intake Valve
Cooling pump/Cooling Relay
Chassis Fan
Fan A
Fan B
Throttle Actuator Sweep
Purge Solenoid Duty Cycle
Idle speed control
BCM
Left Turn Signal
Right Turn Signal
Brake Lamp
Fuel Pump
ABS
Front apply solenoid
Front apply solenoid Left/Right
Front Release solenoid
Front Release solenoid Left/Right
Rear apply solenoid
Rear apply solenoid Left/Right
Rear Release solenoid
Rear Release solenoid Left/Right
Pump Motor Voltage Front /Rear
Pump motor voltage
Speedometer
Speedometer
Battery lamp
Low fuel
Check engine lamp
Six gear lamp
Speed pointer LED
LCD
Left turn Telltale
Right turn Telltale
Neutral indicator Lamp
High beam indicator lamp
Oil telltale
ABS lamp
Security telltale
Cool lamp
Cruise Enable
Cruise set
Tachometer
Traction Control Telltale Serengeti

video do stranky

Comments are closed.